Copy of the Letter from M. le Marquis du Chilleau to M. de Marbois, dating from March 29, 1789. Item A and Response from M. de Marbois from the same day. Item B.

These are the first two pieces of a chain of correspondence between the governor of Saint-Domingue, M. le Marquis du Chilleau, and M. de Marbois, which were forwarded to M. le Comte de la Luzerne in support of the introduction of Foreign grain into Saint-Domingue.

Read Article →

KOPI LÈT M. DU CHILLEAU POU M. DE LA LUZERNE, 28 MAS 1789. Nº 35

Nan yon lèt adrese a Minis Lamarin Fransè a, César-Henri de la Luzerne, Marie-Charles du Chilleau, Gouvènè Jeneral Sendomeng lan, anonse plan l pou prezante yon òdonans ofisyèl ki ta pral pèmèt Sendomeng enpòte legalman farin ki soti Ozetazini. Lwa komès ki te favorize komèsan nasyon an nan defavè plantè kolonyal l yo te yon doleyans depi lontan nan Karayib la. Gouvènman franse a te bay yon soulajman lè l te elimine tarif nan tout pò yo nan lane 1780 ; men farin te rete yon monopòl nasyonal. Kriz grenn alimantè nan lane 1788 jiska 1789 la te anflame kesyon sa a.

Read Article →