ODONANS KONSÈNAN ENTRODIKSYON FARINE ETRANJE AK DEPO NAN PATI FRANSÈ ZILE SENDOMENG 

Sèlman yon lane aprè Minis Naval Fransè a, César Henri de la Luzerne te nonmen Marquis Marie-Charles du Chilleau gouvènè nan Sendomeng, Du Chilleau te propoze òdonans sa a bay kabinè lejislatif fransè a pou otorize enpòtasyon legal sereyal etranje nan Sendomeng. Se deziyèm òdonans gòvènè a te pwomilge pou li te adrese karans farin nan Sendomeng, sa ki te menase plantè yo ak lafen epi malnitrisyon.

Read Article →

Ordinance Concerning the Introduction of Foreign Grain in the Warehouse Ports of the French Section of the Island of Saint-Domingue

Le Marquis Marie-Charles du Chilleau, Governor of Saint-Domingue, proposed this Ordinance to the French legislature one year after his appointment to allow foreign grain to be legally imported into Saint-Domingue. This is the second ordinance issued by the governor in response to the grain shortages in Saint-Domingue, which threatened the planters with famine and malnutrition.

Read Article →