Supplement to the Counter Argument from the Deputies of French Manufacturers and Commerce to the Deputies of Saint-Domingue, Concerning the Supply of Provisions to the Colony

This supplement to the Réplique, or “counter argument”, made by the Deputies representing the French merchants and manufacturers, argues that the rhetoric of the Deputies of Saint-Domingue is not only petulant, but that it also serves as an attempt to deceive the Metropole.

Read Article →

Sipò pou Repons Depite Reprezantan Mèt Faktori yo ak Machann Franse yo te bay Depite Sendomeng yo sou zafè Pwovizyon pou Koloni an.

Sipleman pou Replik la, oubyen “Diskisyon kont sa yo di” ke Depite ki reprezante machann Franse yo ak mèt faktori yo bay di ke depite Sendomeng yo te sèvi ak yon bèl langaj ki te sèvi tou tankou yon fason pou bay Metwopòl la koutba. Dokiman sa a retire pwen santral la de kiltivatè kolonyal yo pou mete li sou machann Fransè rich yo, li mande pou yo mete yon regleman sevè konsènan komès ke Asanble Nasyonal la ap fè nan koloni an.

Read Article →

Ordinance Concerning the Introduction of Foreign Grain in the Warehouse Ports of the French Section of the Island of Saint-Domingue

Le Marquis Marie-Charles du Chilleau, Governor of Saint-Domingue, proposed this Ordinance to the French legislature one year after his appointment to allow foreign grain to be legally imported into Saint-Domingue. This is the second ordinance issued by the governor in response to the grain shortages in Saint-Domingue, which threatened the planters with famine and malnutrition.

Read Article →