Copy of a Letter from a Captain presently in Cap Français, sent via the ship named the Cap-Français, which arrived in Nantes after 31 days on November 15, 1791, addressed to Paris, to M. W

Written by an unnamed ship captain preparing to return to Cap Français, this letter recounts the violence that has consumed Saint-Domingue during various revolts, and the beginning of the Haitian Revolution. The author intimates the numerous ways the Whites and Creole planters retaliated against the enslaved and other people of color through various acts of torture and extermination tactics.

Read Article →

Speech given October 23, 1791 by M. the Mayor of Port-au-Prince, following the Peace Treaty between the White Citizens and the Citizens of Color from the Western Province of the French Section of Saint-Domingue

This is a speech by the Mayor of Port-au-Prince delivered before an audience of white colonists, free people of color, and military men on October 23, 1791, which hereby eliminated all distinction between race and social status, naming every man simply “citizen.”

Read Article →

Reflections on the Code Noir, and Denunciation of an Atrocious Crime Committed in Saint-Domingue: Addressed to the National Assembly by the Society of the Friends of Blacks Paris, August 1790

These Reflections on the Code Noir challenge the National Assembly’s stance on slavery and, the code in general The Society of the Friends of Blacks implores the Assembly to abolish the slave trade in its entirety, but not slavery itself, which they see as a given.

Read Article →

REQUEST AND PETITION From the Citizens of Color of the French Isles and Colonies, December 2, 1789

Delivered by the likes of Julien Raimond, Vincent Ogé, and others, this Request and Petition narrated a long history of legal discrimination of Free People of Color in Colonial Saint-Domingue.This petition calls for political enfranchisement and representation of Free People of Color in the Colonial Assembly as a way of countering a long history of racial discrimination.

Read Article →

Supplement to the Counter Argument from the Deputies of French Manufacturers and Commerce to the Deputies of Saint-Domingue, Concerning the Supply of Provisions to the Colony

This supplement to the Réplique, or “counter argument”, made by the Deputies representing the French merchants and manufacturers, argues that the rhetoric of the Deputies of Saint-Domingue is not only petulant, but that it also serves as an attempt to deceive the Metropole.

Read Article →

Sipò pou Repons Depite Reprezantan Mèt Faktori yo ak Machann Franse yo te bay Depite Sendomeng yo sou zafè Pwovizyon pou Koloni an.

Sipleman pou Replik la, oubyen “Diskisyon kont sa yo di” ke Depite ki reprezante machann Franse yo ak mèt faktori yo bay di ke depite Sendomeng yo te sèvi ak yon bèl langaj ki te sèvi tou tankou yon fason pou bay Metwopòl la koutba. Dokiman sa a retire pwen santral la de kiltivatè kolonyal yo pou mete li sou machann Fransè rich yo, li mande pou yo mete yon regleman sevè konsènan komès ke Asanble Nasyonal la ap fè nan koloni an.

Read Article →

Repons Depite Pwodiksyon ak Komès Lafrans yo Bay Kosènan: Mosyon MM. de Cocherel & de Reynaud, de Depite nan Zile Sendomeng, a Asanble Nasyonal la

Sa se repons depite Pwodiksyon ak Komès Lafrans yo. Repons sa a bay yon revizyon klè sou lejislasyon ki antoure dispit konsènan grenn nan 1789. Li pèmèt depite Komès yo, reprezantan konpayi agrikòl ak ekspòtatè lafrans yo, defann tèt yo kont akizasyon depite koloni yo ki di ke yo pèpetye grangou.

Read Article →

Response from the Deputies of Manufacturers and Commerce of France: To the Motions of MM. de Cocherel & de Reynaud, Deputies from the Isle of Saint-Domingue to the National Assembly, September 13, 1789

This response from the Deputies of Manufactures and Commerce of France to MM. de Cocherel and de Reynaud offers a detailed rebuttal to the Colonial Deputies’ claims that the French government and National Commerce perpetuated famine in Saint-Domingue. This later section provides evidence as to how MM. de Cocherel and de Reynaud misled the French government with regard to the merchants’ commercial activity on the island.

Read Article →

Response from the Deputies of Production and Commerce of France: To the Motions of MM. de Cocherel & de Reynaud, Deputies from the Isle of Saint-Domingue to the National Assembly

This response from the Deputies of Production and Commerce of France provides a comprehensive review of the legislation surrounding the grain dispute of 1789 in order for the Commercial Deputies to defend themselves from the Colonial Deputies’ accusations that they have perpetuated famines.

Read Article →

Motion from M. de Cocherel, Deputy from Saint-Domingue, to the Saturday evening Session, August 29, 1789

In his official motion to the National Assembly, M. de Cocherel proclaims that he can no longer sit idly while the Assembly ignores the famine that has besieged the colony of Saint-Domingue. The time has come for the colonial deputies of Saint-Domingue, led by Cocherel, to act on their own behalf, disregard the chain of command, and make a direct appeal to the Assembly.

Read Article →

DESIZYION KONSEY DETA WA A KI ANILE ÒDONANS M. LE MARQUIS DE CHILLEAU, GOUVÈNÈ, LIETNAN JENERAL SENDOMENG LAN NAN 27 MWA ME PASE A KONSÈNAN ENTWODIKSYON FARIN ETRANJE.

Desizyon konsèy deta wa a pran an anile òdonans Marquis du Chilleau a te pase nan 27 mwa me a, ki te otorize boukantay enpòtasyon sereyal ak pwovizyon etranje nan Sendomeng pou pwodwi kolonyal, eksepte kann ak kafe. Lè l entèvni nan sitiyasyon Sendomeng lan, wa Louis XVI agrave relasyon malouk ki deja ekziste ant metwopòl la ak koloni Karayib li a.

Read Article →